Hem creat aquest vídeo partint de la idea de que treballant en grup es pot aconseguir millorar l’escassetat d’aigua aparent al continent africà. Creiem que amb esforç, il·lusió, constància, respecte i diàleg tot és possible.

Àfrica: l’aigua, dret de tots!

Edición: África

Tema: África: agua y medioambiente

Categoría: Escuelas

Nivel: Secundaria

Comunidad: Cataluña

Hem creat aquest vídeo partint de la idea de que treballant en grup es pot aconseguir millorar l’escassetat d’aigua aparent al continent africà. Creiem que amb esforç, il·lusió, constància, respecte i diàleg tot és possible.

Otros puntos de vista